-

slider by WOWSlider.com v6.4
Bảng Báo Giá

 

  Khôi Hairsalon từng bừng khuyến mãi:

            *Giảm 10% từ thứ 2 tới thứ 5 hàng tuần

(Áp dụng cho những khách hàng nhuộm tóc, uốn tóc, duỗi tóc)

           

            *Giảm 15% cho tất cả dòng Sản Phẩm CHI