Ưu đãi khách hàng -

slider by WOWSlider.com v6.4
Ưu đãi khách hàng

 

 

                                                             

 

Khôi Hairsalon: Chương trình ưu đãi KH trong tháng 07/2015

         

^=^  Salon Khôi giảm 15% cho tất cả dòng Sản Phẩm SILKYLUXE (Cua Japan)

 

  Dòng sản phẩm cực kì hiệu quả rõ rệt cho tóc nhuộm,uốn,duỗi 

 

mà không cần nhiều bước chăm sóc !

                 

^=^  Salon Khôi giảm 10% cho các dịch vụ hoá chất (uốn, duỗi, nhuộm)

 

Đặc biệt: Giam 15% cho khách hàng V.I.P

     

TU THU 2 DEN THU 5 HANG TUAN.